image

Bukowice Industrial Park

Park Przemysłowy Bukowice został utworzony w odległości 5 km od Brzegu Dolnego, w bezpiecznej odległości od siedzib ludzkich i jest w pełni uzbrojonym technicznie terenem o powierzchni ponad 100 ha, przeznaczonym pod obiekty produkcyjne i usługi przemysłowe w prawie każdej branży (w tym również chemicznej) i jest zaliczany do wysokiej klasy przemysłowych terenów budowlanych w Polsce. Teren został zabezpieczony we wszystkie nowoczesne niezbędne media - energię elektryczną, łącza telekomunikacyjne, wodę, gaz, kanalizację. Cała infrastruktura techniczna dysponuje znacznymi rezerwami mogącymi zaspokoić każde zapotrzebowanie inwestorów. Na terenach PPB nie ma restrykcji dotyczących utylizacji i ekologii.

Park Przemysłowy Bukowice jest jednym z najlepszych miejsc dla lokowania inwestycji przemysłowych w pobliżu aglomeracji wrocławskiej. Liczy się przede wszystkim bliskość Wrocławia - centrum Dolnego Śląska, jak i położenie w niedalekim sąsiedztwie Niemiec i Czech. Gmina Brzeg Dolny oferuje pomoc w sprawnym załatwieniu formalności związanych z obsługą inwestycji, partycypuje w kosztach dozbrojenia a także udziela wieloletnich ulg podatkowych.

Lokalizacja

Park Przemysłowy Bukowice położony jest 25 km od Wrocławia w kierunku północno- zachodnim, na głównym skrzyżowaniu drogi nr [340] Wołów - Oborniki Śląskie oraz drogi Brzeg Dolny - Żmigród. W roku 2013 wybudowany został most w Brzegu Dolnym, który jest częścią trasy, łączącej Żmigród, Brzeg Dolny i okolice Środy Śląskiej z autostradą A4. W ramach inwestycji powstały dwa mosty. Jeden na Odrze, a drugi na rzece Jeziorce oraz drogi dojazdowe do mostu na Odrze od strony lewobrzeżnej Odry i po prawej stronie Odry do drogi wojewódzkiej nr 341.

Zakończono budowę nowych odcinków trasy.
Obwodnice Brzegu Dolnego oraz Miękini weszły tym samym w skład Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej. 
Dzięki temu tereny BIP – Bukowice Industrial Park zostały wyraźnie przybliżone do autostrady A4 i drogi ekspresowej S5 Wrocław-Poznań. 
Przykładowo przebycie trasy BIP – Airport Wrocław zajmuje w chwili obecnej niespełna pół godziny.

Oferta Parku

Park Przemysłowy Bukowice oferuje w pełni uzbrojone tereny przeznaczone między innymi pod przemysł (produkcja, usługi), logistykę i dystrybucję. Tereny położone są na płaskim terenie i nie są zabudowane. Na terenie PPB brak jest jakichkolwiek ograniczeń związanych z inwestycjami przemysłowymi.

Uzbrojenie terenu (instalacje nowe) :

 • Energia elektryczna - linia elektroenergetyczna dająca możliwość zaopatrzenia w energię elektryczną 6 kV, 20 kV i 110 kV.
 • Woda - z wodociągu miejskiego doprowadzona rurociągiem Ø 110.
 • Gaz - gazociąg wysokiego ciśnienia Ø 250. Realizacja stacji redukcyjnej gazu w uzgodnieniu z DOZG Wrocław. (Gaz polski wysokometanowy GZ-50 - wysokoenergetyczny)
 • Ścieki - nieczystości socjalne i przemysłowe odprowadzane będą do sieci kanalizacji sanitarnej Ø 200.
 • Łącza telekomunikacyjne - linie telefoniczne, możliwość przyłączenia do światłowodu
 • Para przegrzana - możliwość doprowadzenia z PC ROKITA SA

Podstawowe atuty:

 • Wskaźnik intensywności wykorzystania terenów wynosi  80% ;
 • Dopuszczalna wysokość zabudowy to 20 m, w tym - nie ma ograniczenia co do wysokości urządzeń technicznych zwiazanych z inwestycją, np. silosy, maszty itp.;
 • Dostęp do pobliskich linii kolejowych (trzy bocznice wraz z rampami kolejowymi); możliwość podłączenia terenów Parku do Terminalu Kontenerowego , odległość ok. 1500m.
 • Bliskość oczyszczalni ścieków z możliwością podłączenia poszczególnych nowo wybudowanych zakładów;
 • Bliskość składowiska odpadów ciężkich (na terenie PCC Rokita S.A.);
 • Możliwość doprowadzenia pary przegrzanej;
 • Doskonałe położenie - bliskość Wrocławia i autostrady A4 / nowoczesny most przez Odrę;
 • Możliwość wykorzystania transportu wodnego;
 • Bliskość międzynarodowego lotniska we Wrocławiu oraz mniejszych , polowych lotnisk w okolicach Obornik Śląskich;
 • W promieniu 50 km znajduje się ponad milion mieszkańców;
 • Bliskość wielu ośrodków akademickich, w tym Politechniki Wrocławskiej;
 • Obecność wykwalifikowanej kadry średniego i wyższego szczebla w pobliskich miastach;
 • Pomoc Gminy Brzeg Dolny w realizacji inwestycji.

Dla kwalifikujących się firm istnieje możliwość stworzenia na terenach PPB podstrefy do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Najświeższą informacją i wydaje nam się , że dla zainteresowanych firm będzie to niezmiernie interesujący dla nich fakt, jest wprowadzenie aktualnie bezprecedensowej modernizacji 

rozdzielni elektroenergetycznej 110 kV w pobliskich Obornikach Śląskich - odległość od Bukowic ok. 8 km.

Każdy inżynier związany z procesem produkcji zdaje sobie sprawę czym są i czym grożą tzw. mikro wyłączenia dostawy prądu.

Powodują one wyłączanie urządzeń, maszyn wreszcie całych linii produkcyjnych. O ile wyłączenie to trwa ułamek sekundy, to ponowne włączenie danej maszyny czy linii produkcyjnej może sparaliżować pracę na minimum parę godzin do paru dni w przypadku całych lini produkcyjnych .

Straty ekonomiczne ponoszone przy tym bywają ogromne.

Dlatego niezmiernie nam jest miło zakomunikować, że BIP jest aktualnie największym i najbliżej położonym świetnie uzbrojonym terenem budowlanym, przeznaczonym od zabudowę przemysłową wobec modernizowanej, jako pierwsza w Polsce, rozdzielni elektroenergetycznej w Obornikach Śląskich.

Tak nowoczesna modernizacja rozdzielni 110 kV wraz z linią przechodzącą bezpośrednio przez tereny BIP, daje inwestorom pewność stabilności produkcyjnej, co bezpośrednio przetwarza się w pewność obliczeniową danego planu biznesowego.