image

Wrocław

Położony nad rzeką Odrą, Wrocław (z sześciuset letnią tradycją) jest stolicą Dolnego Śląska, który rozciąga się na obszarze południowo-zachodniej Polski.

Jego dynamiczny rozwój i ekspansja uczyniło z niego czwarte co do wielkości miasto w Polsce. Region Dolnego Śląska stanowi 10% Polski biorąc pod uwagę ilość ludności oraz zajmowany obszar. Stanowi on również 20% gospodarczego potencjału kraju.

Wrocław jest miastem regionu przygranicznego gdzie wpływy polskiej, czeskiej, austriackiej i niemieckiej kultury mieszały się przez wieki. Ten wielokulturowy charakter miasta zyskuje na ważności w związku z obecnym zniesieniem barier ekonomicznych oraz zjednoczeniem Europy.

Strategiczne położenie miasta (160 km od granicy z Niemcami i 120 km od granicy z Republiką czeską), oraz jego potencjał gospodarczy, naukowy i kulturalny zapewniło mu reputację miasta europejskiego.

We Wrocławiu znajduje się 13 państwowych i prywatnych uczelni wyższych, z których największymi są Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Techniczny i Uniwersytet Ekonomiczny.

Wrocław jest miastem o zróżnicowanej gospodarce i przemyśle, z dynamicznie rozwijającym się sektorem usług finansowych oraz świetnie rozwiniętym systemem transportu.

W trakcie ostatniego dziesięciolecia poczyniono w nim najwięcej pod względem procentowym inwestycji w Polsce.

Więcej pod adresem: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw